مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز با صدای سهراب پاکزاد برای ایرانسل و همراه اولی‌ها 

کد آوای انتظار سهراب پاکزاد همراه اول و ایرانسل بسته کامل تمامی آهنگ ها به تفکیک

کد پیشواز سهراب پاکزاد بمبه 1

کد آوای انتظار همراه اول: 10078

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۹۲۴۱

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد بمبه 2

کد آوای انتظار همراه اول: 10079

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۹۲۴۲

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد بمبه 3

کد آوای انتظار همراه اول: 10080

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۹۲۴۳

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد فوق العاده ای تو 1

کد آوای انتظار همراه اول: 10712

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۹۴۷۸

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد فوق العاده ای تو 2

کد آوای انتظار همراه اول: 10713

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۹۴۷۹

دانلود

 

کد پیشواز سهراب پاکزاد گل بی نقص من 1

کد آوای انتظار همراه اول: 11662

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۰۴۱۱

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد گل بی نقص من 2

کد آوای انتظار همراه اول: 11663

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۰۴۱۲

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد گل بی نقص من 3

کد آوای انتظار همراه اول: 11664

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۰۴۱۳

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد این چه حسیه

کد آوای انتظار همراه اول: 37294

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۱۴۰

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد و امیر طبری آروم آروم

کد آوای انتظار همراه اول: 30155

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۱۳۸

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد خیالت جمع 1

کد آوای انتظار همراه اول: 98002

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۸۹۳۴

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد خیالت جمع 2

کد آوای انتظار همراه اول: 98067

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۸۹۳۵

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد خیالت جمع 3

کد آوای انتظار همراه اول: 98068

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۸۹۳۶

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد و بنیامین موج محرم 1

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۵۲۶۹

کد پیشواز سهراب پاکزاد و بنیامین موج محرم 2

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۰۲۰۰

کد پیشواز سهراب پاکزاد میگیرم دست تو رو

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۹۵۲۸

کد پیشواز سهراب پاکزاد درارو وا میذارم

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۰۲۶۹

کد پیشواز سهراب پاکزاد دنیا

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۰۲۷۲

کد پیشواز سهراب پاکزاد عشق یدونه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۰۲۷۴

کد پیشواز سهراب پاکزاد مرد نبودی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۰۲۷۷

کد پیشواز سهراب پاکزاد ماشین سواری

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۰۲۸۱

کد پیشواز سهراب پاکزاد یادش رفت

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۰۲۸۵

کد پیشواز سهراب پاکزاد بارون

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۰۲۸۷

کد پیشواز سهراب پاکزاد عشقم یه کاری کن

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۰۲۹۱

کد پیشواز سهراب پاکزاد تنهایی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۰۲۹۳