مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز با صدای سهراب پاکزاد برای ایرانسل و همراه اولی‌ها 

کد آوای انتظار سهراب پاکزاد همراه اول و ایرانسل بسته کامل تمامی آهنگ ها به تفکیک

کد پیشواز سهراب پاکزاد بمبه 1

کد آوای انتظار همراه اول: 10078

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۹۲۴۱

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد بمبه 2

کد آوای انتظار همراه اول: 10079

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۹۲۴۲

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد بمبه 3

کد آوای انتظار همراه اول: 10080

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۹۲۴۳

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد فوق العاده ای تو 1

کد آوای انتظار همراه اول: 10712

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۹۴۷۸

دانلود

کد پیشواز سهراب پاکزاد فوق العاده ای تو 2

کد آوای انتظار همراه اول: 10713

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۱۹۴۷۹

دانلود