مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز با صدای شاهین بنان برای ایرانسل و همراه اول

کد آوای انتظار شاهین بنان همراه اول و ایرانسل به تفکیک آهنگ‌ها

 

کد پیشواز دلم یه دریا میخواد شاهین بنان

کد آوای انتظار همراه اول: 15821

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۵۸۸۹

دانلود

کد پیشواز چال رو گونت شاهین بنان - موهای خرماییت چشای دریاییت

کد آوای انتظار همراه اول: 15822

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۵۸۹۰

دانلود

کد پیشواز چال رو گونت لبخند دیوونت شاهین بنان

کد آوای انتظار همراه اول: 15823

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۵۸۹۱

دانلود

 

کد پیشواز چشمات مث اقیانوسه شاهین بنان

کد آوای انتظار همراه اول: 15052

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۵۸۴۹

دانلود

کد پیشواز اقیانوس شاهین بنان - چه خوبه انقد عاشقتم

کد آوای انتظار همراه اول: 15053

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۵۸۵۰

دانلود

کد پیشواز اقیانوس شاهین بنان - مث تو واسه ی دنیا یه دونه بسه

کد آوای انتظار همراه اول: 15054

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۵۸۵۱

دانلود

کد پیشواز دلی دلی شاهین بنان - صداتو بارون و شب

کد آوای انتظار همراه اول: 14902

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۵۸۰۲

دانلود

کد پیشواز دلی دلی دلی دوست دارمت شاهین بنان

کد آوای انتظار همراه اول: 14903

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۵۸۰۳

دانلود

کد پیشواز دلی دلی شاهین بنان - دو جمله راجبت میگم خودش یه آهنگ میشه

کد آوای انتظار همراه اول: 14904

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۵۸۰۴

دانلود

کد پیشواز یکی نیست که بگه دیوونه بس کن شاهین بنان

کد آوای انتظار همراه اول: 12685

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۵۴۴۶

دانلود

کد پیشواز یکی نیست شاهین بنان - خودتو جمع کن دلم بسه غصتو کم کن

کد آوای انتظار همراه اول: 12686

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۵۴۴۷

دانلود

کد پیشواز وسطای شب دلم تنگ میشه شاهین بنان

کد آوای انتظار همراه اول: 99060

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۵۱۴۰

دانلود

کد پیشواز دلتنگی یعنی تو یعنی من شاهین بنان

کد آوای انتظار همراه اول: 99061

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۵۱۴۱

دانلود

کد پیشواز صداش کنی فقط بگه جانم شاهین بنان

کد آوای انتظار همراه اول: 95174

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۴۸۵۷

دانلود

کد پیشواز صداش کنی شاهین بنان - بارون و عطرت من زیر چترت

کد آوای انتظار همراه اول: 95175

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۴۸۵۸

دانلود

کد پیشواز صداش کنی شاهین بنان - عاشق اسمم شدم تا صدا کردی منو

کد آوای انتظار همراه اول: 95176

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۴۸۵۹

دانلود

کد پیشواز عاشق نشدی شاهین بنان - ساز دلم کوکه برات

کد آوای انتظار همراه اول: 95171

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۴۸۵۴

دانلود

کد پیشواز عاشق نشدی بدونی چیه عشق شاهین بنان

کد آوای انتظار همراه اول: 95172

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۴۸۵۵

دانلود

کد پیشواز عاشق نشدی وابسته بشی شاهین بنان

کد آوای انتظار همراه اول: 95173

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۴۸۵۶

دانلود

کد پیشواز شاهین بنان صدایی کن گاهی چه سخت است تنهایی

کد آوای انتظار همراه اول: 28277

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۵۰۷۶

دانلود

کد پیشواز صدایی کن گاهی شاهین بنان - وای از دل ندارم هیچ از تو نشان

کد آوای انتظار همراه اول: 28278

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۵۱۶۳

دانلود