مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز با صدای کسری زاهدی برای همراه اول و ایرانسلی‌ها به تفکیک آهنگ

کد آوای انتظار کسرا زاهدی ایرانسل و همراه اول بسته کامل

کد پیشواز عاشق ترین لیلا کسری زاهدی - خدا به همراهت تمام باور من

کد آوای انتظار همراه اول: 13769

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۵۳۴۰

دانلود

کد پیشواز عاشقترین لیلا خداحافظ کسری زاهدی

کد آوای انتظار همراه اول: 13770

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۵۳۴۱

دانلود

کد پیشواز عاشقترین لیلا کسری زاهدی - یادم بمان من ناخدایت میشوم

کد آوای انتظار همراه اول: 13771

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۵۳۴۲

دانلود

 

کد پیشواز سلامت کردم کسری زاهدی - دیدم که مرا دیدی و حیران ماندی

کد آوای انتظار همراه اول: 13765

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۵۳۳۲

دانلود

کد پیشواز سلامت کردم کسری زاهدی - باران زد و من با غم تو

کد آوای انتظار همراه اول: 13766

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۵۳۳۳

دانلود

کد پیشواز سلامت کردم کسری زاهدی - پیش چشمان رقیبان خرابم کردی

کد آوای انتظار همراه اول: 13767

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۵۳۳۴

دانلود

کد پیشواز کسری زاهدی من به رسم ادب اما سلامت کردم

کد آوای انتظار همراه اول: 13768

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۵۳۳۵

دانلود

کد پیشواز دریا شو تا ماهی شوم کسری زاهدی

کد آوای انتظار همراه اول: 13762

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۵۳۵۰

دانلود

کد پیشواز دریا شو کسری زاهدی - همچو اشکی که در لحظه ی غم میریزد

کد آوای انتظار همراه اول: 13763

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۵۳۵۱

دانلود

کد پیشواز دریا شو کسری زاهدی - ماندم چگونه در غمت آن کس که میخواهی شوم

کد آوای انتظار همراه اول: 13764

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۵۳۵۲

دانلود

کد پیشواز شاخه گل من نیومد کسری زاهدی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۵۳۴۶

دانلود

کد پیشواز شاخه گل کسری زاهدی - نم نمای بارون آروم توی خیابون اومد

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۵۵۱۲۵۳۴۷

دانلود