مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز مداحی‌های علی رزاقی برای همراه اول و ایرانسل

کد آوای انتظار مداحی علی رزاقی همراه اول و ایرانسل ویژه محرم و صفر و اربعین حسینی بسته کامل مداحی‌ها

 

کد پیشواز علی رزاقی غم دارم امشب

کد آوای انتظار همراه اول: 11133

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۶۵۹۳

دانلود

کد پیشواز علی رزاقی لالا کن بهترین مادر دنیا

کد آوای انتظار همراه اول: 11134

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۶۵۹۴

دانلود

کد پیشواز علی رزاقی عشق میمیره دلبر میمیره

کد آوای انتظار همراه اول: 11132

دانلود

 

کد پیشواز علی رزاقی اباصالح التماس دعا هرکجا رفتی یاد ما هم باش

کد آوای انتظار همراه اول: 12166

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۴۴۷

دانلود

کد پیشواز اباصالح التماس دعا علی رزاقی قطعه دوم

کد آوای انتظار همراه اول: 12167

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۴۴۸

دانلود

کد پیشواز جانها فدایت یا حسین جان علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 12168

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۴۵۴

دانلود

کد پیشواز علی رزاقی از این دنیا شدم خسته فلک بسه فلک بسه

کد آوای انتظار همراه اول: 12169

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۴۴۹

دانلود

کد پیشواز علی رزاقی خداوندا جوانیم به سر رفت

کد آوای انتظار همراه اول: 12170

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۴۵۰

دانلود

کد پیشواز کوه درد علی رزاقی -  ای وای چه کنم بخت من اینه

کد آوای انتظار همراه اول: 12171

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۶۵۴

دانلود

کد پیشواز علی رزاقی زینب زینب زینب قارداش باشونین اوستونده

کد آوای انتظار همراه اول: 12172

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۴۵۱

دانلود

کد پیشواز علی رزاقی غم قهرمانی زهرا نیشانی ای روح با ایمان

کد آوای انتظار همراه اول: 12173

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۴۵۲

دانلود

کد پیشواز علی رزاقی زینب زینب زینب صحرای مصیبت ده

کد آوای انتظار همراه اول: 12174

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۴۵۳

دانلود

کد پیشواز دلی دارم غمش داد زمونه علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 12857

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۷۸۹

دانلود

کد پیشواز قصه تلخ روزگار علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 12858

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۷۹۶

دانلود

کد پیشواز گلعذارم مردم از انتظار علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 12859

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۷۹۰

دانلود

کد پیشواز کجایی مادر خوبم کجایی علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 12860

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۷۹۱

دانلود

کد پیشواز مینالم از تو دنیا مینالم از جدایی علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 12861

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۷۹۲

دانلود

کد پیشواز ریشه کرده غم به جانم علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 12862

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۷۹۳

دانلود

کد پیشواز ای روزگار از تو دلگیرم علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 12863

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۷۹۴

دانلود

کد پیشواز نداره این دنیا وفا نداری نه علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 12864

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۷۷۹۵

دانلود

کد پیشواز کشتی غم تو دریا به گل نشسته برگرد علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 13726

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۸۷۲۲

دانلود

کد پیشواز دلم تنگه آی دلم تنگه علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 13727

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۸۷۲۳

دانلود

کد پیشواز پدر علی رزاقی - بازم غم آوردی لعنت به تو دنیا

کد آوای انتظار همراه اول: 13728

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۸۷۲۰

دانلود

کد پیشواز پدر علی رزاقی - پدر زندگی بی تو معنایی نداره

کد آوای انتظار همراه اول: 13729

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۸۷۲۱

دانلود

کد پیشواز بابا علی رزاقی - گل گلخانه ام بابا تو بودی

کد آوای انتظار همراه اول: 14508

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۹۲۱۱

دانلود

کد پیشواز معصبه الراس یعنی علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 15537

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۹۹۰۸

دانلود

کد پیشواز ناحله الجسم یعنی علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 15538

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۹۹۰۷

دانلود

کد پیشواز آی پسر گم کرده ام علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 15539

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۹۹۰۶

دانلود

کد پیشواز چو مرغ شب خواندی و رفتی علی رزاقی

کد آوای انتظار همراه اول: 15540

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۳۹۹۰۹

دانلود